Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Đăng lúc: Thứ hai - 04/06/2018 21:14 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Quản lý trật tự an toàn giao thông là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý xã hội của Nhà nước. Để thực hiện nội dung trên, Nhà nước giao cho nhiều ngành, nhiều lực lượng cùng tổ chức thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Lực lượng Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành luật giao thông, quản lý phương tiện giao thông, hướng dẫn điều khiển giao thông, điều tra xử lý tai nạn giao thông và tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông… góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường địa bàn giao thông công cộng.
        Những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt luôn đóng vai trò nòng cốt trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên những năm trở lại đây, xã hội ngày càng phát triển, số lượng phương tiện tăng nhanh, người tham gia giao thông ngày càng nhiều, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người tham gia giao thông còn yếu kém. Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã tham mưu Ban Giám đốc công an các tỉnh nhiều phương án, các giải pháp, biện pháp nhằm ngăn chặn, kiềm chế dẫn đến giảm tai nạn giao thông, nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, có nhiều trường hợp còn xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ, tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.
        Vấn đề về đạo đức, văn hóa, ứng xử của lực lượng CSGT hiện nay đã và đang tồn tại không ít những bất cập, có nơi, có lúc gây ra phản ứng của dư luận xã hội và bức xúc trong nhân dân. Một số cán bộ, chiến sĩ CSGT có thái độ, cử chỉ, lời nói, tư thế, tác phong không đúng mực, thậm chí còn hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân; quá trình giải quyết công việc còn cứng nhắc, giáo điều... để tổ chức, doanh nghiệp và người dân phê phán, phản ứng gay gắt, dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tội phạm và các phần tử xấu ngày càng có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt  nhằm làm tha hóa, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ hoặc triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của lực lượng CSGT, nhất là những sai phạm, tiêu cực của một số cán bộ, chiến sĩ CSGT để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng CSGT.
        Cảnh sát giao thông (CSGT) là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, vì thế, mọi cử chỉ, lời nói, hành động luôn được sự quan tâm, chú ý. Chính vì vậy, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong khi làm nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT trong tình hình mới.
        Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Công an, kế hoạch của Cục CSGT đường bộ, đường sắt về triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an phát động, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt đã triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác đối với lực lượng Công an nhân dân, từ đó nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tư thế, lễ tiết, tác phong; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; duy trì nếp sống văn hóa, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CSGT công an thành phố trong sạch, vững mạnh.
        Để nâng cao hiệu quả xây dựng phong cách người Cảnh sát giao thông, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:
        Một là, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.
        Hai là, tiếp tục đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính của lực lượng CSGT, nhất là trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện và quy trình xử phạt trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nghiên cứu xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành chính sao cho phù hợp, khoa học, rút gọn các thủ tục hành chính song vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý vi phạm. Tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại các tuyến đường trọng điểm để hỗ trợ xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông bằng hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.
        Ba là, tiếp tục nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi để xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân nói chung, người CSGT nói riêng có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS Công an nhân dân. Tích cực tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử của Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT ĐB, ĐS nói riêng;
        Bốn là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân luôn được tính toán cụ thể. Những cán bộ có nhận thức và quan điểm quần chúng tốt mới đưa vào các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Trong hoạt động tiếp xúc trực tiếp với nhân dân như công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm… cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải có thái độ đúng mực, lắng nghe ý kiến nhân dân, khiêm tốn, tận tụy với công việc, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, giải quyết vụ việc có tình, có lý.
        Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt, gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của CBCS CSGT tới nhân dân. Tăng cường thực hiện công tác nhân đạo, tình nghĩa tại đơn vị, đoàn thể; đồng thời tổ chức các hoạt động “vì cộng đồng” để nâng cao hình ảnh đẹp, thân thiện, văn hóa, nghĩa tình của lực lượng CSGT trong quần chúng nhân dân.
        Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, trong việc xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực với nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra CBCS vi phạm.
Tác giả bài viết: Đào Trần Hoàng Lê
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc