Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tạp chí KHGD CSND 10 năm đồng hành cùng công tác giáo dục - đào tạo của Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ năm - 04/10/2018 08:17 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Những thành tích đạt được trong chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành của Tạp chí KHGD CSND đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Nhà trường. Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của một tạp chí khoa học có uy tín trong hệ thống báo chí lực lượng CAND, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí KHGD CSND trong thời gian tới.
           Được thành lập theo Quyết định số 1373/GP-BTTTT ngày 12/9/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 9/2018, Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân (KHGD CSND) đã tròn 10 năm hoạt động. Với tôn chỉ, mục đích là tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tin, hướng dẫn về lý luận, thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Trao đổi thông tin về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng; Phản ánh thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự an toàn xã hội. Đến nay, Tạp chí KHGD CSND đã khẳng định được những bước tiến quan trọng về vai trò và chất lượng của một Tạp chí khoa học.
          Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Tạp chí KHGD CSND không chỉ là cơ quan ngôn luận, là phương tiện hữu hiệu để quảng bá hình ảnh của Trường Đại học CSND, mà còn là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu, là thước đo uy tín khoa học cho nhà trường. Song hành cùng nghiên cứu khoa học, Tạp chí đã phục vụ đắc lực công tác giảng dạy, học tập, trao đổi, góp phần hoàn thiện các chức danh giảng dạy của đội ngũ giảng viên Nhà trường, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học của ngành Công an, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, với những kết quả cụ thể như sau:
          - Tạp chí KHGD CSND đã có những bước tiến vững chắc góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường. Từ xuất bản 3 tháng/1 kỳ những ngày mới thành lập, đến tháng 4/2012, Tạp chí được Cục báo chí Bộ Thông tin & truyền thông cấp phép tăng kỳ xuất bản lên 01 tháng/1 kỳ. Đây là bước phát triển quan trọng đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho lực lượng CSND và đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Nhà trường, cũng như nhu cầu trao đổi kinh nghiệm của cán bộ làm công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị địa phương. Trong điều kiện tiếp cận thông tin đa phương tiện, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của độc giả nhanh chóng, tiện lợi qua mạng internet, đồng thời triển khai theo tinh thần Công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2016 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, chuyên mục Tạp chí KHGD CSND đã được mở trên trang Thông tin điện tử pup.edu.vn để đăng tải bài viết tại các mục Nghiên cứu trao đổi, Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Khoa học giáo dục...
          - Tạp chí KHGD CSND đã làm tốt vai trò thước đo, công cụ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học. Trong báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng Nhà trường, hoạt động tạp chí, xuất bản hàng năm đều đảm bảo số lượng cũng như chất lượng các bài viết, là nơi để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và người học công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Hội đồng biên tập của Tạp chí là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực pháp luật, chính trị và nghiệp vụ công an; quy trình biên tập, phản biện các bài báo được tiến hành chặt chẽ. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã có quy định về chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí đối với cán bộ, giảng viên trong năm học, đồng thời nhiệm vụ công bố khoa học đã được gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của mỗi cán bộ, giảng viên. Tạp chí KHGD CSND vinh dự là một trong những Tạp chí ngành Khoa học An ninh có trong danh mục Tạp chí được tính điểm (0,5đ) theo quy định của Hội Đồng chức danh Giáo sư Nhà nước các năm qua. Tính đến nay, Tạp chí đã xuất bản 107 số với 1.998 bài[1].
          - Sự phát triển của Tạp chí KHGD CSND gắn liền với sự nghiệp giáo dục của nhà trường, trong đó gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo sau đại học. Năm 2006 Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Năm 2011, Nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ luật học, chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm (nay là chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm). Năm 2013, Trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự. Đây là những sự kiện quan trọng, có tính lịch sử, khẳng định uy tín và năng lực đào tạo của Nhà trường, đồng thời cũng là đòi hỏi tất yếu cho sự ra đời và phát triển của Tạp chí KHGD CSND. Qua 10 năm không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, Tạp chí đã thu hút học viên sau đại học viết bài, giới thiệu công trình nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, Tạp chí trở thành địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học, học viên sau đại học phổ biến nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường.
          - Bám sát tôn chỉ, mục đích, Tạp chí KHGD CSND là nơi trao đổi thông tin về lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng, từ khi thành lập đến nay, Tạp chí luôn chú trọng xây dựng các chuyên mục và đặt bài về công tác giáo dục - đào tạo trong CAND nói chung và Trường Đại học CSND nói riêng. Tạp chí đã đăng tải nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đây là những quan điểm chỉ đạo quan trọng giúp cán bộ, giảng viên nhà trường có những định hướng trong giảng dạy, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Với gần 200 bài viết đăng trên chuyên mục về Khoa học - Giáo dục, Tạp chí đã tạo ra một kênh thông tin quan trọng góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo của Trường Đại học CSND cũng như các trường trong lực lượng CAND. Dưới góc độ phục vụ tìm hiểu thông tin, nghiên cứu học tập, Tạp chí KHGD CSND được xem là nơi lưu trữ, nguồn cung cấp những thông tin nghiên cứu khoa học có giá trị, có kiểm định và sàng lọc. Tạp chí được lựa chọn là một trong những tài liệu học tập, nghiên cứu, tham khảo thiết yếu, thường xuyên, quan trọng của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học các Trường CAND nói chung và Trường Đại học CSND nói riêng. Đồng thời, Tạp chí đã luôn song hành với công tác xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học và xây dựng, phát triển lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Tạp chí góp phần hoàn thiện chức danh, năng lực và chất lượng nghiên cứu của giảng viên, là diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối các ý tưởng, sáng tạo, công bố các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Thời gian qua, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên không ngừng phát triển, năm 2016 Nhà trường có 1 Giáo sư, 7 Phó Giáo sư, 52 Tiến sỹ, đến tháng 6/2018 đã tăng thêm 7 Phó Giáo sư, 25 Tiến sỹ. Hiện Nhà trường có 1 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư và 77 tiến sĩ. Tạp chí cũng đã luôn chú trọng việc khuyến khích, động viên và thu hút sự cộng tác của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ, giảng viên.
          - Tạp chí KHGD CSND là đơn vị chủ trì phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về các chủ đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, góp ý, phổ biến tuyên truyền pháp luật, công tác giáo dục đào tạo... đang được quan tâm nhằm giải đáp những vướng mắc từ thực tiễn. Các cuộc hội thảo, tọa đàm đã huy động sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ thực tiễn tại Công an các đơn vị, địa phương để trao đổi hai chiều, giao lưu và chia sẻ. Thông qua các hoạt động này, Tạp chí đã thể hiện được vai trò “cầu nối” giữa lý luận và thực tiễn, là kênh quan trọng góp phần tổng kết, phát triển những vấn đề lý luận, nghiệp vụ của ngành Công an nói chung và lý luận về trật tự, an toàn xã hội nói riêng phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xuất bản tạp chí thời gian qua cũng còn những khó khăn, hạn chế đó là: Chưa thu hút được lãnh đạo các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ, các cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm viết bài về thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm; giảng viên trẻ còn gặp khó khăn trong công bố các sản phẩm nghiên cứu khoa trên tạp chí; cán bộ đơn vị Tạp chí còn thiếu về số lượng, nhiều đồng chí chưa được đào tạo về nghiệp vụ báo chí, tính kết nối giữa hội thảo khoa học và xuất bản tạp chí chưa cao... Để Tạp chí KHGD CSND phát triển vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ đắc lực công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường, trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt các nội dung sau:
          Một là, Tạp chí KHGD CSND tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích trong công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an về công tác giáo dục đào tạo, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thông tin, hướng dẫn về lý luận, thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phản ánh thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.
          Hai là, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức theo hướng tăng cường tính phát hiện, phản biện, tranh luận khoa học. Trong đó, Tạp chí KHGD CSND cần đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, chủ động đặt bài các nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý giáo dục viết bài phân tích, luận giải, tổng kết thực tiễn và phát hiện, dự báo về những vấn đề cần thiết như: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0; về việc thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an; đánh giá sự phù hợp của hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND; thực trạng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học; đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.
          Ba là, phát huy năng lực, uy tín của các thành viên trong Hội đồng Biên tập để tiếp tục làm tốt công tác biên tập, tham mưu, tư vấn cho Tổng biên tập, trong đó tăng cường khâu phản biện, tìm kiếm và đặt bài các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và xây dựng đội ngũ cộng tác viên đảm bảo về chất lượng và số lượng. Trong đó chú trọng thu hút những nhà khoa học trẻ có thành tích nghiên cứu khoa học, các giảng viên đi học tập tại nước ngoài vào công tác hiệu đính, biên tập nội dung tiếng Anh cũng như đặt bài về các nội dung liên quan đến những vấn đề mang tính quốc tế.
          Bốn là, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể đơn vị Tạp chí, có kế hoạch gửi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ báo chí và nghiệp vụ Công an nhằm tạo nên một đội ngũ cán bộ, biên tập viên chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng trên cả hai lĩnh vực. Phấn đấu để đội ngũ cán bộ Tạp chí không chỉ làm công tác quản lý, biên tập mà còn phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tổng Biên tập có định hướng, gợi mở các chuyên đề, đề tài về an ninh trật tự, giáo dục đào tạo... để đặt hàng các nhà nghiên cứu viết bài trong thời gian tới.
          Tham mưu Ban Giám hiệu tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ, kỹ năng viết bài báo khoa học cho cán bộ, giảng viên, cộng tác viên, nhất là các giảng viên trẻ còn nhiều khó khăn trong đăng tải kết quả nghiên cứu. Có chính sách khen thưởng các cộng tác viên thường xuyên đóng góp cho Tạp chí.
          Tăng cường tham mưu tổ chức tốt hội thảo về các vấn đề mang tính khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Trong đó phải tranh thủ các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học an ninh, các cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm viết bài, tham dự hội thảo. Chú trọng công tác tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả hội thảo, hệ thống các ý kiến, đề xuất, giải pháp và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Trên cơ sở đó gợi mở, đặt hàng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên viết bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí.
          Năm là, cập nhật chuyên mục Tạp chí KHGD CSND trên trang thông tin điện tử nhà trường (Pup.edu.vn) kịp thời, chính xác, giàu hàm lượng khoa học nhưng vẫn thực hiện tốt công tác bảo mật theo quy định cho các chuyên mục Nghiên cứu trao đổi, Tìm hiểu pháp luật, Thực tiễn kinh nghiệm, Khoa học giáo dục..., tạo thêm nhiều kênh thông tin giữa bạn đọc - tạp chí để’ vừa đáp ứng nhu cầu quảng bá, vừa cung cấp thông tin cần thiết cho bạn đọc.
          Có thể nói, qua 10 năm đồng hành cùng với sự phát triển của Nhà trường, Tạp chí KHGD CSND đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển lý luận nghiệp vụ của ngành Công an nói chung, phục vụ đắc lực công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường nói riêng. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự quan tâm của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ Tạp chí, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Tạp chí KHGD CSND sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công tác giáo dục – đào tạo của Nhà trường.
 

[1] Nguồn Tạp chí KHGD CSND

Tác giả bài viết: Cao Thị Hà – Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số tháng 9/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc