Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng nhân cách người Công an cách mạng

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/05/2017 09:28 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh, Công an nhân dân Việt Nam - lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng luôn gắn liền với sự dìu dắt, giáo dục và dày công xây dựng, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là nhà lãnh đạo cách mạng kinh nghiệm, với phẩm chất cách mạng tuyệt vời, năng lực trí tuệ kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng và hoàn thiện lý luận về công an nhân dân Việt Nam. Người đã đánh giá đúng tầm quan trọng, vai trò của việc giữ gìn nền an ninh quốc gia: “Công an cách mạng là vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản, cho nên nhiệm vụ của công an là cực kỳ quan trọng. Công an phải giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ nhân dân ta an cư lập nghiệp”. Nêu rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Người đã coi việc xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng của người công an nhân dân là một yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại trong hoạt động của mỗi cán bộ, chiến sỹ và trong toàn lực lượng.
        Từ người thanh niên ra đi tìm đường cứu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế trở thành lãnh tụ của Đảng và dân tộc; lãnh đạo toàn dân ta giành thắng lợi cách mạng tháng 8/1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á, Hồ Chí Minh có cả một kho kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho công an chúng ta.
        Năm 1948, từ núi rừng chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã nêu rõ 6 tiêu chuẩn đạo đức và 6 điều về tư cách người công an cách mạng, đó chính là giá trị nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sỹ công an nhân dân cần có, phù hợp với những giá trị chung mà mỗi người Việt Nam cần được giáo dục: nhân, nghĩa, lễ, trí, dũng.
        Yêu cầu về tư cách đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ công an được đặt ra vô cùng to lớn, nó luôn gắn liền yêu cầu tư cách người công an cách mạng được Bác Hồ đề cập đến trong tác phẩm Đường cách mệnh. Đồng thời, do tính chất, nhiệm vụ, đặc điểm của hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị nên cụ thể những yêu cầu đó lại có những nét riêng.
        Thật vậy, giác ngộ xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN, với nhân dân là phẩm chất cao nhất đồng thời cũng là bản chất và nguyên tắc rèn luyện cao nhất của mỗi cán bộ công an nhân dân. Hồ Chí Minh đã chỉ ra người cán bộ cách mạng “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. Giờ đây, cách mạng nước ta đã chuyển giai đoạn, toàn Đảng, toàn dân đang đi vào thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít nguy cơ và thách thức. Nhiều loại kẻ thù đang bằng mọi cách kìm hãm thắng lợi của công cuộc đổi mới, xuyên tạc lý tưởng cộng sản cao đẹp, con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho cả dân tộc. Để thực hiện lời dạy của Bác, hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, chiến sỹ phải kiên định mục đích phấn đấu của mình, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xướng và lãnh đạo.
        Lúc còn sống, Bác Hồ đã đến thăm nhiều đơn vị, cơ quan, trường học, tham dự các hội nghị của ngành công an. Người đã viết nhiều bài báo giới thiệu kinh nghiệm về nghiệp vụ công an; viết thư cho tập thể cá nhân động viên, nhắc nhở công an những việc cần phải làm. Khi đến thăm trường Trung cấp công an khoá II, Người nói: “Làm công an không phải làm "quan cách mạng". Làm công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân [...] Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Bác chỉ rõ “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt”. Bác luôn nhắc nhở “Công an phải có tinh thần phục vụ dân, là bạn dân”. Qua những lời dặn dò, chỉ dạy đó, Bác mong mỏi cán bộ chiến sỹ công an dù ở đâu, cương vị nào cũng phải hoạt động vì mục đích cuối cùng là giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, đúng theo tinh thần từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
        Cần, kiệm, liêm, chính là gốc, là nội dung cơ bản nhất trong đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Bác cũng dạy công an chúng ta: “Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính” và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương mẫu mực tuyệt vời về rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cần cù, giản dị, khiêm tốn, về tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất, học tập, rèn luyện không mệt mỏi, về tác phong lắng nghe ý kiến của quần chúng, gần gũi nhân dân.
        Người hiểu rõ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, quyết liệt và lâu dài, trong đó người chiến sỹ công an luôn phải tiếp cận với nhiều loại kẻ thù; cuộc sống và hoạt động đòi hỏi đặc biệt cao về tinh thần hy sinh, chịu đựng, từ việc chấp nhận bình thường hoá một cuộc sống không bình thường như ăn nghỉ theo điều lệnh, đi lại phải xin phép..., cho đến những hy sinh vật chất hay tinh thần và cả sinh mạng của mình. Yêu cầu của công tác chiến đấu có lúc đòi hỏi người cán bộ công an phải “nhập cuộc”, “đóng vai” nhưng lại phải “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, vì nhiệm vụ cách mạng mà họ phải chịu đựng dị nghị của mọi người trong đó có cả những người thân yêu nhất. Chính vì vậy, đấu tranh chiến thắng chính mình là một điều cực kỳ khó khăn. Tháng 9/1954, khi đến thăm và nói chuyện với công an, bộ đội về tiếp cận thủ đô, Bác ân cần căn dặn “có thể những người khi khó khăn thì rất anh dũng, trước bom đạn không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi”. Hiểu rõ tính chất công việc, tác hại của bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, Bác chỉ ra: “Phải thấy kẻ địch trong mình ta mạnh lắm, đế quốc bên ngoài có thể dùng đạn để đánh được. Kẻ địch trong người không thể dùng lựu đạn mà ném vào được, nó vô hình, vô ảnh, không dàn ra thành trận, luôn luôn lẫn lút trong mình ta. Nó khó thấy, không biết khó tránh được”.
        Bác còn căn dặn công an cách xử sự với địch: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”, lời dạy đó của Bác luôn được coi trọng, thấm nhuần và vận dụng trong toàn lực lượng công an. Bác đã dặn “Đối với địch chớ nên huyênh hoang, cần phải hết sức trấn tĩnh, trấn tĩnh là bước đầu thắng địch… Phải kiên quyết tránh, bắt bứa, mớm cung, dùng nhục hình. Những điều đó chỉ rõ cái yếu, cái dốt, cái vụng của mình”. Bác khuyên công an phải có lòng nhân ái “dùng nhục hình là dã man, chỉ có bọn phong kiến, bọn đế quốc mới dùng”, Người còn nói: “Đánh địch phải đánh cho đúng như đánh rắn dập đầu”.
        Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, lòng tin, trung thành với Đảng, Nhà nước; tận tuỵ với dân; tỉnh táo, khôn khéo với kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề học và tự học ở mỗi cán bộ chiến sỹ công an. Người đã từng căn dặn: “Học để làm việc, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại”. Thật vậy, trước đòi hỏi của tình hình mới, công an nhất thiết phải là người có trí tuệ, có óc quan sát tinh tường, am hiểu sâu sắc các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, từng thành phần, từng đối tượng trong xã hội; có trí xét đoán và khả năng hành động linh hoạt. Thiếu trí tuệ, thiếu tư duy sắc sảo, công an không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, yêu cầu học và tự học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
        Đoàn kết là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng ta, dân tộc ta. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bác coi việc “giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đối với công an nhân dân, Bác dạy: “nội bộ công an từ cấp cao cho đến nhân viên, phải đoàn kết nhất trí” và “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ chiến sỹ công an đã và đang thường xuyên chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thương yêu đồng chí, đồng đội, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác chiến đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu không dừng ở trong lực lượng công an mà còn mở rộng mối quan hệ giữa công an với quân đội và với các ngành khác.
        Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt viên gạch đầu tiên và là người hoàn thiện lý luận về tư cách người công an cách mạng. Lời dạy của Bác là hành trang quý báu cho mỗi cán bộ chiến sỹ để hoàn thành sứ mệnh cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vì thế, giáo dục giá trị nhân cách người công an cách mạng cần được định hướng và đào tạo xuyên suốt trong tất cả các khâu của quá trình đào tạo cán bộ chiến sỹ công an nói chung và học viên các trường công an nói riêng. Đó là trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, quân sự và thể chất; có kiến thức chuyên môn, phương pháp tư duy khoa học, biết trân trọng các di sản văn hoá dân tộc và nhân loại; có đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý thức trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất cứ nhiệm vụ nào. Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Ngành công an, việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Người sẽ tạo cho chúng ta bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin để thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của mình./.
Tác giả bài viết: Tạ Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc