Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Một số kinh nghiệm trong 2 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 19/12/2018 07:46 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
         Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Bộ Công xác định là một trong những biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Công an, Đảng ủy Trường Đại học CSND đã ban hành kế hoạch số 302/KH-T48, ngày 25/9/2017 của Ban Giám hiệu về tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND.
        Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tập trung vào các nội dung chủ yếu đó là: Xây dựng phong cách người Công an nhân dân “Bản lĩnh” về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn. Năng động sáng tạo trong công tác. Dám chịu trách nhiệm trước công việc, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vững vàng trước kẻ địch và tội phạm, trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất. Nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời phải xây dựng tính “Nhân văn” trong phong cách người Công an nhân dân đó là: Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Có thái độ, hành vi văn minh, lịch sự, tôn trọng, khiêm tốn, đúng mực. Bình tĩnh lắng nghe, nhiệt tình chia sẻ, tận tình phục vụ nhân dân. Có ứng xử văn hóa với con người, thân thiện với thiên nhiên, môi trường. Có văn hóa, biết tích lũy kinh nghiệm sống, công tác, chiến đấu, phát huy truyền thống quý báu của lực lượng CAND, khát vọng vươn lên vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
        Việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Đảng ủy, Ban Gíam hiệu quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực; lồng ghép trong thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Bộ Công an tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, kỷ luật kỷ cương được siết chặt và tăng cường. Các chỉ tiêu cơ bản đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động về nội dung chưa phong phú, sinh động; chưa tổ chức được nhiều buổi nói chuyện, hội nghị, tập huấn chuyên đề trao đổi về văn hóa ứng xử; công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa nhiều; một số ít cán bộ, chiến sỹ chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung thực hiện Cuộc vận động, chưa phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, còn biểu hiện phấn đấu cầm chừng, vi phạm điều lệnh CAND, lễ tiết tác phong.
        Là nơi đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại với lịch sử hơn 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đóng góp nhiều thành tựu quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành Công an. Để đạt được những thành tích to lớn trên, ngoài việc quan tâm lãnh đạo đến công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, công tác hậu cần kỹ thuật, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường còn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là công tác quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là nền tảng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc 7 nội dung theo Kế hoạch 377/KH-BCA-X11, ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an. Qua 02 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, cụ thể như sau:
        Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện đầy đủ kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì “lực lượng Công an của chúng ta thực sự phải là thanh bảo kiếm của Đảng, còn Đảng còn mình”. Định kỳ hàng tháng, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của đơn vị và mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ về xây dựng bản lĩnh chính trị, thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; tư thế, lễ tiết, tác phong; tinh thần trách nhiệm trong công việc.
        Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và Công an nhân dân cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường; đẩy mạnh học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận; chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; duy trì nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn điều lệnh Công an nhân dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sĩ.
        Ba là, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử; tổ chức các cuộc tập huấn, thi tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức nghiên cứu, bổ sung nội dung giáo dục về bản lĩnh, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường nhằm trang bị cho học viên, cán bộ chiến sĩ những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội. Thường xuyên đưa giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử vào nội dung sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của từng đơn vị, đoàn thể.
        Bốn là, để cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, Tạp chí của trường cần mở chuyên mục tuyên truyền rõ nét về cuộc vận động, như là: Các mô hình, những tấm gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của những cán bộ chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, văn hóa, vì nhân dân phục vụ... đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hạ thấp uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân; nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cán bộ chiến sĩ vi phạm điều lệnh, có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực…
        Năm là, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc cuộc vận động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.
        Đảng ủy Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường tiếp tục xây dựng, thực hiện tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Không ngừng khắc phục những hạn chế và phát huy những thế mạnh đã đạt được góp phần xây dựng Trường Đại học CSND phát triển ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tác giả bài viết: Bùi Khắc Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc