Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Hội phụ nữ Trường Đại học CSND quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ĐHĐB HPN TCCTCAND lầ thứ IX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Đăng lúc: Thứ ba - 15/08/2017 10:13 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 năm 2016, Đại hội Đại biểu Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND đã được tổ chức tại Hội trường lớn, Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND, giúp định hướng hoạt động và sự phát triển của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
        Với chủ đề “Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nêu cao tinh thần nghiêm túc, gương mẫu của 200 đại biểu ưu tú đại diện cho các cơ sở hội trực thuộc, cùng thảo luận và quyết định nhiều vấn đề, chỉ tiêu quan trọng. Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Hội phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, các văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Tổng cục nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 17 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII gồm 37 đồng chí.
        Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và Ban chấp hành Hội phụ nữ Bộ Công an, Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND đã bám sát nghị quyết Đại hội lần thứ VIII để đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, đồng thời triển khai nhiều hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với nội dung công tác chuyên môn và tính chất, đặc điểm của tổ chức cơ sở hội. Nhiều hoạt động phong trào của Hội được tổ chức công phu, chuyên nghiệp và thể hiện rõ nét màu sắc giới; nội dung phản ánh nhu cầu, nguyện vọng và sự cống hiến của phụ nữ đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhiều hoạt động gây được tiếng vang lớn trong Phụ nữ lực lượng CAND, như: Phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua thực hiện nghị quyết “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc phụ nữ hướng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị” với tổng số 415 công trình phần việc được đăng ký và triển khai thực hiện; Lễ tuyên dương Phụnữ Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc tiêu biểu; Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi Tổng cục Chính trị CAND; hoạt động giao lưu với Hội phụ nữ Tổng cục An ninh “Phụ nữ CAND kỷ cương, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tình nghĩa, từ thiện được phát động, tổ chức từ cơ sở đến cấp phụ nữ Tổng cục với quy mô lớn, thu hút nhiều hội viên tham gia và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc …  Qua phong trào, vai trò, vị thế của phụ nữ Tổng cục từng bước được khẳng định, đại bộ phận phụ nữ Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, ham học hỏi, cần cù, chịu khó; đội ngũ đảng viên nữ phát triển mạnh, đội ngũ lãnh đạo nữ có sự phát triển tích cực, luôn gương mẫu, phát huy năng lực trong công tác, đóng góp vào thành quả chung của đơn vị và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục.
        Hội phụ nữ Tổng cục đã luôn quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cơ sở hội, tăng cường chỉ đạo củng cố đội ngũ cán bộ hội, đảm bảo cho công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, toàn diện. Đội ngũ cán bộ hội đoàn kết, gương mẫu, thường xuyên được tru dồi, bồi dưỡng nghiệp vụ, có kỹ năng lãnh đạo, tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội. Từ hoạt động phong trào, đã có nhiều cán bộ Hội trưởng thành và được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp có tăng lên so với nhiệm kỳ trước, vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đề ra; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ được nâng lên, đặc biệt trong nhiệm kỳ có 03 cán bộ nữ được phong hàm Phó giáo sư. Đây là điểm nổi bật, đặt dấu ấn quan trọng trong quá trình lao động, cống hiến của chị em phụ nữ trong công tác đơn vị và cả trong công tác Hội, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy đảng các cấp trong Tổng cục, đồng thời tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn thể hội viên phụ nữ Tổng cục.
        Với những hoạt động và phong trào nổi bật như đã nêu trên, trong 5 năm qua, tập thể cán bộ hội viên phụ nữ Tổng cục đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trên các lĩnh vực hoạt động phong trào, nổi bật nhất là Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều cán bộ, hội viên được trao tặng các phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bằng khen Bộ Công an… Đó là những phần thưởng ghi nhận và cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND ngày càng nỗ lực phấn đấu và công hiến nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn và cả trong công tác Hội.
        Đại hội Đại biểu Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã đánh giá, nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và qua đó xác định rõ bảy bài học kinh nghiệm nhằm triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Đại hội đã nhất trí cao với các chỉ tiêu cơ bản trong mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đưa ra và khẳng định mục tiêu chung là “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động Hội; duy trì và thực hiện tốt chức năng đại   diệnbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, thực hiện bình đẳng giới, không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ; vận động cán bộ hội viên phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.
        Với mục tiêu chung và các chỉ tiêu cơ bản đã được toàn thể Đại hội nhất trí cao, Hội phụ nữ trường Đại học CSND thể hiện quyết tâm thi đua và cùng nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra. Trong đó, Hội phụ nữ Nhà trường xác định phải chủ động phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu trong công tác nắm tình hình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội viên nhà trường; tích cực tổ chức các hoạt động phong trào trọng điểm, tạo điểm nhấn về hoạt động đặc thù của giới trong công tác chuyên môn; thi đua thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị, nhà trường và thể hiện năng lực của cán bộ nữ trong các lĩnh vực công tác, tạo cơ hội thể hiện cho cán bộ hội viên, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp về Phụ nữ Trường Đại học CSND. Với quyết tâm đó, Hội Phụ nữ trường Đại học CSND đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, mừng Đảng mừng xuân và chào mừng kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017. Đó là cuộc thi sưu tầm và viết cảm tưởng về những hình ảnh đẹp trong lực lượng CAND, phụ nữ CAND, hình ảnh hoạt động của trường Đại học CSND và Phụ nữ trường Đại học CSND; là các hoạt động thể dục thể thao kéo co, bóng đá,bóng chuyền sôi nổi, hào hứng, là cuộc thi Aerobic đầy sáng tạo và mang tinh thần trẻ, khỏe; biên tập xuất bản nội san “Bông hồng xanh” - kênh thông tin tuyên truyền của Phụ nữ Nhà trường; tổ chức báo cáo chuyên đề “Nghệ thuật ứng xử và giữ gìn hạnh phúc gia đình”, “Văn hóa ứng xử trong tình bạn, tình yêu, học đường”, “Đẩy mạnh xây dựng phong cách người đoàn viên, hội viên bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn”; các hoạt động quyên góp, vận động tài trợ trong và ngoài trường để tặng quà từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học tại tỉnh Quảng Trị và thăm nhân dân các tỉnh miền trung bị thiên tai, bão lụt. Tất cả các hoạt động đó giúp tạo thêm ấn tượng đẹp trong cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị và cả trong toàn thể cán bộ, hội viên Phụ nữ Nhà trường. Với sự ghi nhận đó, Ban chấp hành Hội phụ nữ Trường Đại học CSND và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhà trường sẽ càng nỗ lực hơn nữa, để không ngừng phát huy năng lực trên các mảng công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Trường Đại học CSND lần thứ XIV và nghị quyết Đại hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        1.Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong Hội phụ nữ Tổng cục đã tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, từ thiện với tổng kinh phí trao tặng trị giá 6.347.912.000 đồng - theo kết quả tổng hợp trong Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục nhiệm kỳ 2011 - 2016.
       2. Theo kết quả thống kê số liệu về kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục III nhiệm kỳ 2011-2016, đã có 03 hội viên được phong Phó Giáo sự, 126 hội viên đạt học vị Tiến sỹ, 14 hội viên đạt chiến sỹ thi đua toàn ngành, 487 hội viên đạt chiến sỹ thi đua sơ sở, lao động giỏi.
Tác giả bài viết: Hiền Lương
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng trên Nội san của HPN Trường ĐH CSND số 2 tháng 03/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc