Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
40 năm
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 6930
  • Tháng hiện tại: 112400
  • Tổng lượt truy cập: 1759905

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – 40 năm xây dựng và phát triển

Đăng lúc: Thứ ba - 05/07/2016 22:46 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học CSND cũng là thời gian, quá trình đánh giá công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cả nước, của Tổng cục Cảnh sát, Công an các đơn vị, địa phương phía Nam với Trường Đại học CSND ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng hơn. Trong thời gian đó, bao nhiêu thế hệ cán bộ Cảnh sát trưởng thành, có nhiều đồng chí giữ trọng trách tại các Tổng cục, Vụ, Cục và Công an các đơn vị, địa phương. Cũng qua hoạt động thực tiễn của lực lượng Cảnh sát, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần đáng kể, đóng góp tích cực để bổ sung hoàn thiện hơn về lý luận…, giúp Trường biên soạn tài liệu, giáo trình phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của công tác phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.
       Thời gian qua, quan hệ phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát với Trường Đại học CSND trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, thể hiện mối quan hệ sâu sắc và toàn diện; đã phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học lý luận Cảnh sát của Trường Đại học CSND với công tác lãnh đạo, chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Tổng cục Cảnh sát, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc. Đó là:
       - Trường Đại học CSND đã đào tạo đội ngũ cán bộ Cảnh sát có trình độ đại học, trên đại học (kể cả hệ vừa làm, vừa học), các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác NVCB, trinh sát, điều tra… chất lượng cao về kiến thức, trình độ, lý luận chính trị, pháp luật và nhất là nghiệp vụ Cảnh sát; qua theo dõi, các cấp lãnh đạo của lực lượng Cảnh sát, nhận thấy, chỉ sau một thời gian ngắn, học viên khi ra trường đã tiếp cận được thực tế, từng bước phát huy năng lực, sở trường trong công tác chiến đấu, với trách nhiệm và quyết tâm cao, có tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, ngành và nhân dân giao phó.
       Trường Đại học CSND đã phối hợp, cử nhiều cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị, kinh nghiệm giảng dạy, lý luận nghiệp vụ cảnh sát vững chắc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị, địa phương và kết quả đó cũng trở thành tài liệu nghiên cứu, tham khảo, làm tài liệu giảng dạy tại các trường Công an nhân dân.

 
Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giao lưu với sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2015
 
       - Song song đó, Tổng cục Cảnh sát đã hỗ trợ tích cực trong công tác đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học CSND, cử nhiều lượt cán bộ lãnh đạo có khả năng lý luận, hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực công tác tham gia viết bài tạp chí khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân của Trường cũng như các cán bộ, giảng viên của Trường tham gia, trao đổi trên diễn đàn của Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm, gắn thực tiễn với các vấn đề học thuật, lý luận trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, chuyên đề. Đặc biệt là đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đồng chí Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP. HCM đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên Khoa Cảnh sát điều tra để trao đổi, định hướng nhiệm vụ công tác điều tra, những khó khăn, vướng mắc trong điều tra một số vụ án lớn, khó khăn, phức tạp hiện nay; đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đa quốc gia, có yếu tố quốc tế... Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, học viên của Trường nhận thức sâu hơn, vững chắc hơn những vấn đề lý luận, bài giảng khi triển khai tại các đơn vị, địa phương.
       Thường xuyên cử cán bộ cùng tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học của Trường nhằm bổ sung tình hình thực tế, đánh giá một cách khách quan, chính xác hơn; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu như: Chương trình đào tạo thực thi pháp luật cho lực lượng Cảnh sát các nước Asean - Arlemp; phòng, chống tội phạm mua bán người, ma túy… Các lớp bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề đều mời Trường cử giảng viên giảng dạy, tham gia để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Tổng cục Cảnh sát cũng là nơi các Khoa chuyên ngành phòng, chống tội phạm Hình sự, Kinh tế, Môi trường, Ma túy, Hình sự của Trường cử cán bộ, giảng viên và sinh viên đến thực tế. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát là trung tâm thông tin, số liệu, tài liệu, các vụ án, chuyên án… phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của các Khoa, Bộ môn của Trường, được cán bộ, giảng viên của Trường đánh giá cao.
       Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận công tác phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát với Trường Đại học CSND trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm có lúc chưa nhiều, chưa sâu, chưa có kế hoạch, chuyên đề cụ thể, chưa có sự phản hồi đầy đủ, có trách nhiệm trong công tác đào tạo, giảng dạy với đơn vị sử dụng nguồn nhân lực đó; Tổng cục Cảnh sát chưa có lộ trình để phối hợp với Trường Đại học CSND trong nghiên cứu, sắp xếp, phân bổ chỉ tiêu đào tạo mà thực tiễn công tác phòng chống tội phạm đặt ra, chưa có đề xuất với Trường Đại học CSND mở các chuyên khoa theo yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Việc tổng kết các chuyên án, vụ án lớn, điển hình, có lúc Tổng cục Cảnh sát chưa mời Trường Đại học CSND dự để có thêm kinh nghiệm thực tế, việc này đã hạn chế sức mạnh tổng hợp, trí tuệ, lý luận nghiệp vụ Cảnh sát của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường cùng phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, nhất là công tác điều tra tội phạm.
       Thời gian tới, để tiếp tục sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng cục Cảnh sát và các đơn vị, địa phương, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục xác định và đề nghị Trường Đại học CSND phối hợp và tập trung một số vấn đề sau:
       Một là, đề nghị Trường tiếp tục xác định vai trò, vị trí của công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương là rất quan trọng, gắn liền với giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu công tác của ngành Công an. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, tội phạm có sự liên kết vùng miền, đan xen trong các lĩnh vực, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, đa quốc gia, có yếu tố nước ngoài, đặt ra cho công tác xây dựng lực lượng của Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương rất nặng nề, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật cần phải được thường xuyên quan tâm, cần phải có sự đầu tư và nâng cao chất lượng hơn nữa.
       Hai là, về phía Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện, cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ với từng chuyên ngành, trình độ đào tạo, từ đó xây dựng những đề án với lộ trình đào tạo để phối hợp với Trường Đại học CSND mở các khoá đào tạo, lớp bồi dưỡng và đặt ra những yêu cầu cụ thể cho khoá học phù hợp với yêu cầu công tác của từng lực lượng. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương sẽ tham gia tích cực vào quá trình đào tạo của Trường, trong đó sẽ thường xuyên cử cán bộ lãnh đạo, chuyên gia giỏi thực tiễn đến báo cáo, cung cấp thông tin, kinh nghiệm công tác cho các khoá đào tạo tại Trường; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên của Trường tham gia công tác thực tế và sinh viên đến thực tập tại các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.
       Ba là, Trường Đại học CSND trong quá trình xây dựng và phát triển, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Cảnh sát để đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, gắn kết với nghiên cứu tổng kết các chuyên đề thực tiễn, các chuyên án, vụ án lớn, các đề tài khoa học của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, vừa phục vụ cho công tác đào tạo tại Trường, vừa đáp ứng yêu cầu đúc rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu của Tổng cục Cảnh sát. Trường thường xuyên cập nhật và cung cấp cho Tổng cục Cảnh sát những vấn đề mới về lý luận nghiệp vụ Cảnh sát, pháp luật, phối hợp phổ biến (lưu ý là phổ biến, tập huấn chuyên sâu 03 Bộ luật: Luật Hình sự, Tố Tụng Hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam cho lực lượng điều tra viên của Tổng cục, Công an các đơn vị, địa phương và học viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra của Trường); tập huấn nhiều chuyên đề liên quan trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về TTXH, những quy định mới của Bộ về công tác trên các lĩnh vực phục vụ kịp thời công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
       Bốn là, trong quá trình liên kết tổ chức các khoá đào tạo, lớp bồi dưỡng cho cán bộ của Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xác định những nội dung kiến thức, chương trình, thời gian đào tạo; trong quản lý giáo dục học viên, bảo đảm chất lượng đào tạo, chú trọng chất lượng trong thi tuyển đầu vào cũng như công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên. Thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, giáo dục, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức của học viên để phát huy hiệu quả khi ra trường công tác thực tế.
       Năm là,với bề dày truyền thống và đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, Tổng cục Cảnh sát đề xuất Trường tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Bộ cho Trường mở thêm một số Khoa như: Khoa công tác Tham mưu Cảnh sát, Khoa phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Khoa Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát... để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.
Tác giả bài viết: Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc