Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
40 năm
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2809
  • Tháng hiện tại: 95620
  • Tổng lượt truy cập: 1743125

Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội tại Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/07/2016 07:13 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Ngày 18 tháng 11 năm 2015 Bộ Công an ban hành Quyết định 6491/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; trong đó khoa Nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) được đổi tên thành khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội (QLNN về TTATXH). Sự ra đời và trưởng thành của khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội luôn gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
       Khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành QLHC về TTXH theo chương trình đào tạo của Bộ Công an; tham gia giảng dạy sau đại học và bồi dưỡng nâng cao; tổ chức nghiên cứu khoa học trong giảng viên và học viên; quản lý cán bộ giảng dạy; tham gia quản lý, giáo dục sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an và quy định của Trường, với các nhiệm vụ cụ thể như:
       - Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và tổ chức giảng dạy các môn học: Tổ chức vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; Biện pháp Quản lý hành chính (QLHC) về an ninh trật tự; Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT theo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình đào tạo và các quy chế, quy định về đào tạo của Nhà nước và của Bộ Công an. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Campuchia, Lào theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an.
       - Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra giáo dục trong Khoa và tham gia các hoạt động thanh tra giáo dục của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Thường xuyên rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu của Ngành góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
       - Tổ chức cho giảng viên trong Khoa và sinh viên chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH nghiên cứu các đề tài khoa học. Hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và tham gia các hoạt động khoa học khác của Khoa và của Trường.
       - Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ học tập cho các môn học do Khoa đảm nhiệm.
       - Xây dựng kế hoạch nội dung thực tập sinh viên chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH, hướng dẫn kiểm tra quá trình thực tập và trực tiếp tổng kết rút kinh nghiệm kết quả thực tập của sinh viên.
       - Tham gia công tác quản lý, giáo dục rèn luyện sinh viên thực hiện theo các quy chế về học tập, quản lý học viên và các chế độ, nội quy, quy định khác của Bộ Công an và của Trường.
       - Quản lý đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa theo quy định của Bộ Công an và của Trường. Tổ chức bồi dưỡng giảng viên tập sự, giảng viên giỏi; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên của Khoa theo chức danh tiêu chuẩn Bộ quy định.
       - Chủ động phối hợp và hợp tác liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài Trường để xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận môn học do Khoa đảm nhiệm; liên kết giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Trường.
       - Bảo quản, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất được trang bị.
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng khi Hiệu trưởng giao.

 

Khoa QLNN về TTATXH chúc mừng đồng chí Trần Văn Tỵ được bổ nhiệm Phó Giáo sư ngành khoa học An ninh của Trường Đại học CSND năm 2015
 
       Ngay từ những năm đầu thành lập, bằng sự nỗ lực vượt bậc, với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, Khoa Nghiệp vụ QLHC về TTXH đã tổ chức giảng dạy những khóa học đầu tiên theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước.
       Từ năm 1989 đến nay, từ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng, chuyên tu, tại chức cùng với sự phát triển vượt bậc về trình độ của đội ngũ giảng viên, Khoa Nghiệp vụ QLHC về TTXH đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho các hệ chính quy, chuyên tu (hiện nay là hệ liên thông), tại chức, cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cảnh sát Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
       Năm 1989, chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH đã được tổ chức đào tạo bậc đại học (Khóa 1), năm 1992 đào tạo khóa D2 – chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH cho đến nay. Đối với hệ chính quy chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH, quy mô đào tạo trung bình mỗi Khóa từ 50 đến 60 sinh viên. Trong khoảng thời gian 25 năm (từ năm 1989 đến nay), Khoa Nghiệp vụ QLHC về TTXH đã đào tạo 24 khóa chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH hệ chính quy với số lượng hơn 1.300 học viên, 18 khóa hệ chuyên tu - liên thông, 10 khóa hệ vừa làm vừa học mở tại trường, 8 khóa hệ vừa làm vừa học mở tại địa phương, 19 khóa QH đào tạo học viên Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đến năm 2013 Khoa bắt đầu tham gia giảng dạy bậc Sau đại học - chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.
       Thống kê kết quả học tập sinh viên chuyên ngành QLHC về TTXH từ khóa D15S đến D19S cho thấy: có 25,51% đạt Khá, 74,15% đạt Trung bình Khá, 0,34% đạt Trung bình và không có sinh viên có kết quả học tập yếu, kém.
       Sau khi tốt nghiệp ra trường, về công tác tại các đơn vị Công an địa phương được lãnh đạo chỉ huy đánh giá cao về tư cách, tác phong, trình độ chuyên môn, khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       Tuy nhiên, từ năm 2013 trở về trước, Chuyên ngành QLHC về TTXH được đào tạo theo Chương trình đào tạo 5 năm theo niên chế, trong đó: Kiến thức ngành và chuyên ngành là 80 ĐVHT, tiếp đó Chương trình đào tạo rút xuống 4 năm theo niên chế trong đó Kiến thức ngành và chuyên ngành là 51 ĐVHT. Sắp tới là đào tạo theo tín chỉ thì kiến thức ngành và chuyên ngành là 33 tín chỉ; trong đó: 11 học phần chuyên ngành QLHC về TTXH bắt buộc với 27 tín chỉ (HC01 đến HC11), 03 học phần chuyên ngành QLHC về TTXH tự chọn một học phần với 02 tín chỉ (HC12 đến HC14); Thực tập tốt nghiệp 10 tín chỉ; Khóa luận tốt nghiệp (hoặc hình thức thay thế): 6 tín chỉ. Như vậy, nếu Khoa không chủ động đổi mới phương pháp dạy học giúp sinh viên nâng cao khả năng tự học thì không thể đáp ứng được tình hình.
       Để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Cảnh sát QLNN về TTATXH tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới, theo chúng tôi cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:
       Một là, căn cứ vào chương trình đào tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao khả năng tự học của sinh viên
       - Đối với bậc đại học (cử nhân) Khoa vẫn tiếp tục đào tạo chuyên ngành QLHC về TTXH.
       Về nội dung giảng dạy: Ngoài những kiến thức lý luận cơ bản của chuyên ngành Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung: tiếp cận, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới trên lĩnh vực QLNN về TTATXH ; những quy định mới trong công tác QLNN như: xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, quy trình cấp Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới…; công tác hỗ trợ, phục vụ điều tra các vụ án hình sự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; Cần bổ sung thêm môn học Kỹ năng giao tiếp cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong chương trình đào tạo nhằm nâng cao khả năng ứng xử giao tiếp khi giải quyết công việc chuyên môn vì đây là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân và là bộ mặt của lực lượng Công an nhân dân.
       Về phương pháp giảng dạy: Giảng viên ngoài việc vận dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống cần có sự hướng dẫn, gợi ý nghiên cứu vấn đề cho sinh viên theo hướng “lấy người học làm trung tâm” để sinh viên chủ động tiếp cận vấn đề, nghiên cứu sâu hơn; nêu tình huống giả định lẫn tình huống đã xảy ra trong thực tế để sinh viên tập giải quyết, rút kinh nghiệm, thực hành thao tác kỹ năng theo đúng chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH như việc lập hồ sơ vụ việc xảy ra, tham mưu xét duyệt hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại phường, xã, thị trấn, đưa vào Trường Giáo dưỡng,.. hoặc công tác thăm hỏi tiếp xúc nhân dân tại địa phương…
       Phải vừa coi trọng việc giảng dạy lý thuyết vừa tổ chức các hoạt động thực hành tạo môi trường sư phạm toàn diện, đồng thời truyền đạt cho sinh viên phương pháp học tập nghiên cứu phù hợp.
       - Đối với bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngoài việc bổ sung kiến thức, giảng viên phải chú ý hơn về đào tạo phương pháp tự học, tự nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, lý luận với thực tiễn hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân thuộc lĩnh vực QLNN về TTATXH. Khoa QLNN về TTATXH phối hợp với Khoa Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao chủ động mời những chuyên gia giỏi về lĩnh vực này tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các cuộc hội thảo và đánh giá cấp khoa theo yêu cầu của từng khóa học. Trong giảng dạy cần gắn các nội dung quản lý nhà nước đã được luật pháp quy định với cải cách hành chính và xu hướng cần phải đổi mới phù hợp với yêu cầu của xã hội, gợi mở những vấn đề liên quan đến tư duy vĩ mô, liên thông khu vực và quốc tế…
       Hai là, không ngừng tiếp cận trang thiết bị phương tiện theo hướng hiện đại, kịp thời đáp ứng quy mô và yêu cầu công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.
       Khoa nghiệp vụ chuyên ngành phải thường xuyên củng cố và hoàn thiện những điều kiện thiết yếu như đủ về số lượng giáo trình, đa dạng nguồn tài liệu tham khảo để phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình tự đào tạo. Xây dựng phòng học nghiệp vụ chuyên ngành dùng cho việc giảng dạy và học tập các môn nghiệp vụ QLHC về TTXH như các thiết bị trong quy trình cấp Chứng minh nhân dân, quản lý con dấu, tàng thư căn cước …
       Thường xuyên cập nhật thông tin, tài liệu mới về lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATXH cũng như các công nghệ mới về lĩnh vực này để giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành phục vụ công tác thực tiễn sau này.
       Chủ động bổ sung nguồn tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ chuyên ngành cho thư viện, trung tâm lưu trữ của trường, phân tích tài liệu phục vụ phù hợp các bậc học để sinh viên tiện tra cứu.
       Ba là, tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, giao lưu học hỏi thường xuyên với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở đào tạo khác.
       Khoa chuyên ngành trong thời gian tới phải tiếp tục xây dựng, duy trì và mở rộng quan hệ giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế và sinh viên đi kiến tập, thực tập tốt nghiệp cũng như đi thu thập tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm giữa Khoa QLNN về TTATXH với các đơn vị nghiệp vụ Công an các địa phương cũng như của Bộ Công an để thiết lập một cơ chế phối hợp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó chú trọng công tác xây dựng lực lượng giảng viên kiêm nhiệm và việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho số cán bộ thực tiễn làm công tác hướng dẫn sinh viên thực tập. Tăng cường tổ chức hội thảo khoa học để thống nhất những nội dung giảng dạy còn vướng mắc giữa lý luận với thực tiễn.
      Sinh viên chuyên ngành QLHC về TTXH tuy có ý thức, thái độ học tập tích cực, tinh thần say mê học tập nghiên cứu nhưng do lớp học đông, tài liệu và phương tiện học tập còn thiếu, dẫn đến nhiều sinh viên trong quá trình học vẫn còn thụ động về phương pháp học tập. Thời gian tới các giảng viên - người thầy phải hướng dẫn, chỉ dạy cho sinh viên cách thức học tập, nghiên cứu khoa học, phương pháp học tập phù hợp với từng bài và điều kiện hiện có của nhà trường nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình học tập tại Trường cũng như phục vụ cho công tác chuyên môn tại địa phương sau này.
       Bốn là, tăng cường rèn luyện tay nghề cho sinh viên chuyên ngành QLHC về TTXH bằng hình thức thực hành, báo cáo thực tế, kiến tập và thực tập tốt nghiệp
       Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên chuyên ngành QLHC về TTXH phải nắm vững và biết vận dụng những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ QLHC về TTXH vào thực tiễn công tác, yêu cầu này chưa đạt được ngay, còn nhiều hạn chế, bởi vì sinh viên còn thiếu kiến thức thực tiễn, kiến thức xã hội, còn máy móc vận dụng lý luận vào thực tiễn. Có thời điểm, sau mỗi kỳ học hoặc môn học Khoa đã tổ chức cho sinh viên đi kiến tập thực tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu nhưng do lớp học ngày càng đông, kinh phí hạn hẹp… dẫn đến việc tổ chức ngày càng khó khăn. Trong thời gian tới, dù khó khăn đến mấy thì Khoa cũng phải cố gắng khắc phục, nếu đào tạo theo tín chỉ thì đề xuất cơ cấu lại số lượng lớp học một cách hợp lý hơn để tổ chức các khâu thực hành, kiến tập cho phù hợp. Về báo cáo thực tế, nếu thực hiện tốt giải pháp thứ ba thì việc mời giáo viên sẽ gặp nhiều thuận lợi. Riêng thực tập tốt nghiệp những năm gần đây gần như khoán trắng cho các địa phương, thời gian thực tập là rất quan trọng, nếu như tay nghề của sinh viên kém thì địa phương nơi có sinh viên thực tập cũng phải gánh thêm phần trách nhiệm. Trong thực tế nhiều năm hướng dẫn và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên, chúng tôi nhận thấy hầu như các địa phương không thực hiện đầy đủ kế hoạch của Trường. Chúng tôi thiết nghĩ trong quá trình thực hiện công tác đào tạo sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành QLHC về TTXH nói riêng cần phải có sự quan tâm đúng mức của các địa phương về việc hướng dẫn sinh viên thực tập. Công an địa phương nơi có sinh viên thực tập phải bố trí sinh viên theo kế hoạch của Trường, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận tham gia giải quyết những công việc thực tế, thực hành những tình huống nghiệp vụ cụ thể, được như vậy thì ra trường mới đáp ứng được yêu cầu của thực tế.
       Năm là, khoa QLNN về TTATXH phải chủ động phối hợp với các bộ phận chức năng để đa dạng hóa các hình thức học tập của sinh viên
       Trong thời gian học chuyên ngành, tâm lý sinh viên thường rất khát khao thực tiễn, muốn biết công việc sắp tới của mình là như thế nào, nếu chúng ta cứ tổ chức học tập theo kiểu “hàn lâm” thì sinh viên dễ nhàm chán, việc học tập trở lên căng thẳng. Bởi vậy, bổ sung thêm các hình thức học tập mới là cần thiết, cần phải chuyển từ “học tập” sang “học hành”. Thời kỳ này Khoa chuyên ngành cần phối hợp với các bộ phận chức năng như: phối hợp với phòng Quản lý học viên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Ngành, chuyên ngành; tổ chức giao lưu nhiều lớp, mời các nhân chứng lịch sử và những cán bộ đang công tác thực tế đến nói chuyện, truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi bổ ích có liên quan đến nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp… Việc tổ chức các hình thức trên có thể ở trong trường, có thể ở ngoài trường dưới dạng hành quân dã ngoại hoặc tham quan, giao lưu với Công an các địa phương, được như vậy sẽ giúp sinh viên tiếp cận với thực tế hoạt động của xã hội một cách tự nhiên, thoải mái hơn.
       Để thực hiện được các giải pháp nêu trên, chúng tôi kiến nghị với lãnh đạo Bộ Công an và Nhà trường một số vấn đề sau đây:
       - Từ nay đến 2017 phải chuẩn hóa chương trình đào tạo theo kết quả phân định kiến thức mới được Bộ ban hành gần đây, khẩn trương đào tạo thí điểm theo tín chỉ, nếu hiệu quả thì áp dụng cho hệ vừa làm, vừa học để giảm tải cho các địa phương và giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên.
       - Chính sách đãi ngộ cho sinh viên trong khi đang học và sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như việc sử dụng cán bộ ngoài thực tế tưởng chừng như không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhưng trên thực tế thì lại tác động không nhỏ. Từ đó, chúng tôi đề nghị việc đề bạt, luân chuyển cán bộ phải chú ý đến chuyên môn đã được đào tạo, sinh viên sẽ lấy đó làm gương để tích lũy kiến thức, chuẩn bị hành trang cho mình ngay từ khi còn học trong trường.
       - Phải có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho giảng viên chuyên ngành QLNN về TTATXH. Việc lựa chọn cũng như luân chuyển giảng viên cần coi trọng nghiệp vụ chuyên môn, trình độ và năng khiếu, không nên xáo trộn nhiều. Thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần tạo sự ổn định, yên tâm công tác, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên, tạo ra được những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực mà mình giảng dạy. Việc tăng cường đội ngũ giảng viên phải đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định: 16 sinh viên/1 giảng viên. Tăng cường ưu tiên đào tạo đội ngũ giảng viên không chỉ ở các cơ sở đào tạo trong nước mà còn cả các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
       - Bố trí cơ cấu lớp học và tổ chức dạy học cho sinh viên hợp lý, tránh trường hợp một lớp học quá đông sinh viên dễ dẫn tới sự phân tán, thiếu tập trung, giảng viên không triển khai được các phương pháp giảng dạy tích cực.
       Trên đây là một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành QLNN về TTATXH trong thời gian tới. Rất mong được nhiều độc giả quan tâm, phối hợp giúp Khoa QLNN về TTATXH cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường đào tạo ra những cán bộ có chất lượng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ QLNN về TTATXH.
Tác giả bài viết: Đại tá, PGS, TS Trần Văn Tỵ - Trưởng Khoa QLNN về TTATXH - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc