Rss Feed

Kết quả đào tạo sau đại học của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Đắk Nông và một số kiến nghị

Đăng lúc: Thứ năm - 02/03/2017 09:54 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Đắk Nông là địa bàn có ý nghĩa chiến lược, quan trọng nhiều mặt về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung; là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông tiếp giáp với các tỉnh Đắk Lăk, Lâm Đồng, Bình Phước và Vương quốc Campuchia, là giao điểm giữa vùng Tây Nguyên với các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đắk Nông có chung đường biên giới với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, với chiều dài khoảng 130km, có 02 cửa khẩu là Đăk Pơ và Bu Prăng. Trong thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và được giữ vững. Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh, trật tự còn gặp khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO lưu vong tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá, tìm cách phát triển lực lượng vào nội địa, hình thành các khung tổ chức cơ sở ngầm, chuyển hoạt động về các tỉnh Đông Bắc Campuchia để thực hiện âm mưu chống phá vào trong nước; bọn phản động người dân tộc Mông móc nối, lôi kéo người dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động lập “Nhà nước Mông”; an ninh biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, nhất là các dự án giao đất, giao rừng, diễn biến phức tạp, có lúc trở nên gay gắt, một số vụ có sự móc nối, chỉ đạo, lợi dụng của số đối tượng phản động. Tình hình trật tự, an toàn xã hội nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép diễn ra rất nghiêm trọng; tội phạm hình sự tăng, hoạt động manh động, chuyên nghiệp, tính chất nguy hiểm, phức tạp hơn.
        Tình hình trên đã đặt ra nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông rất nặng nề, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, nhạy bén, lãnh đạo, chỉ huy phải phát huy tinh thần trách nhiệm, có năng lực trong quản lý, lãnh đạo, điều hành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, ngoài việc trang bị cho cán bộ chiến sĩ trình độ, kỹ năng cần thiết đã được đào tạo ở các bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, thì việc công tác đào tạo sau đại học, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao là nhu cầu rất cần thiết của Công an tỉnh.
        Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ được tham gia các khoá đào tạo trình độ sau đại học tại các trường Công an nhân dân nói chung và Đại học Cảnh sát nhân dân nói riêng. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ và yêu cầu tiêu chuẩn phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, lĩnh vực công tác của cán bộ chiến sĩ theo quy định của Bộ, trong đó lấy nâng cao chất lượng công việc là yêu cầu cốt lõi, chuẩn hoá cán bộ là yêu cầu trung tâm, quy định của Bộ Công an là nguyên tắc để xác định nhu cầu đào tạo sau đại học. Từ đó, đã ưu tiên cử những đồng chí làm công tác tham mưu, nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp và số cán bộ trong diện quy hoạch có năng lực, hướng phấn đấu tốt để cử đi đào tạo sau đại học. Đến nay, Công an tỉnh đã có 50 đồng chí tốt nghiệp, nhận bằng thạc sĩ do các trường trong lực lượng Công an nhân dân đào tạo, trong đó có 22 đồng chí có trình độ thạc sĩ được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Những cán bộ tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Cảnh sát đã phát huy được trình độ, năng lực trong công tác, được đề bạt, bổ nhiệm giữ những vị trí quan trọng trong các cấp lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, 09 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, 12 đồng chí là chỉ huy cấp đội. Hầu hết các đồng chí được đào tạo đã đáp ứng tốt yêu cầu công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững quan điểm, lý luận của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để vận dụng vào công tác và chiến đấu tại địa phương.
        Thông qua công tác đào tạo sau đại học đã góp phần nâng cao cả về nhận thức lẫn tư duy của cán bộ, ngoài việc được trang bị phương pháp luận khoa học, khả năng nhận định, đánh giá tình hình… học viên sau khi ra trường còn được trang bị những kỹ năng cần thiết của một cán bộ nghiên cứu khoa học Công an nhân dân, như: Chuẩn xác trong tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo; quyết đoán, tự tin trong xử lý công việc; khéo léo, tế nhị khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân và kiên quyết, mạnh dạn đấu tranh với các loại đối tượng hoặc đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm được yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
        Tuy nhiên, việc áp dụng kết quả nghiên cứu các đề tài thạc sĩ vào thực tiễn công tác vẫn còn hạn chế, vẫn còn một số đề tài thạc sĩ không sát với tình hình thực tế tại địa phương; có đồng chí chưa phát huy được tinh thần sáng tạo, tư duy khoa học trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Để góp phần nâng cao năng lực thực tiễn trong đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung, Công an tỉnh kiến nghị một số vấn đề sau đây:
        Một là, tăng cường chất lượng tuyển sinh đầu vào theo hướng cụ thể hơn nữa các tiêu chuẩn của ứng viên. Công tác tuyển sinh đầu vào là một khâu rất quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo, vì vậy cần cụ thể hoá các quy chế, quy định của Bộ Công an trong tuyển sinh, nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, không nên chạy theo số lượng, mà cần phải tăng tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
        Hai là, định hướng cho học viên chọn và nghiên cứu những vấn đề trọng điểm, vấn đề mới, phức tạp nổi lên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, hạn chế chọn những đề tài mang tính dàn trải, không phù hợp với tình hình thực tế làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu. Trong quá trình đào tạo thường xuyên hướng dẫn học viên viết tiểu luận, tham luận về những vấn đề liên quan đến thực tiễn công tác, từ đó giúp học viên làm tốt công tác nhận định, đánh giá, phân tích, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
        Ba là, Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, đề xuất Bộ Công an điều động có thời hạn đội ngũ giáo viên đến công tác tại các đơn vị trực tiếp chiến đấu, tại cơ sở để am hiểu thực tiễn công tác. Chọn cử những giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo, phù hợp với lĩnh vực, đề tài nghiên cứu của học viên, khắc phục tình trạng giáo viên hướng dẫn qua loa, theo lối mòn, thiếu sự sáng tạo. Giữa giáo viên hướng dẫn và học viên phải có sự trao đổi thường xuyên, chặt chẽ trong quá trình thực hiện đề tài, luận văn.
        Bốn là, tăng cường kiểm soát chất lượng đề tài luận văn, luận án để nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm tính hệ thống của việc yêu cầu cao đối với chất lượng đào tạo sau đại học. Cần chọn các nhà khoa học tham gia hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu là những người có uy tín, có học hàm, học vị phù hợp, có khả năng am hiểu sâu những vấn đề mà đề tài nghiên cứu, làm việc một cách khoa học, khách quan, không công nhận tốt nghiệp đối với những đề tài nghiên cứu kém chất lượng. Nhà trường cần xây dựng cơ chế để Công an tỉnh tham gia vào quá trình nghiệm thu, đánh giá chất lượng, tính thực tiễn của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
        Năm là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công an tỉnh trong sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; nghiên cứu các đề tài, đề xuất giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự nổi lên trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai áp dụng đề tài nghiên cứu của học viên vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an cho thấy, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các mặt công tác công an đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
          Sáu là, đối với Công an tỉnh, cần căn cứ vào tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ để lựa chọn cán bộ tham gia các chương trình đào tạo sau đại học cho phù hợp. Tránh tình trạng chạy theo số lượng, cử không đúng đối tượng, không căn cứ vào nhu cầu thực tế công tác đặt ra để đi đào tạo, gây lãng phí nguồn nhân lực. Đồng thời, có cơ chế sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi đã được đào tạo hợp lý, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ, áp dụng có hiệu quả kết quả những vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Tác giả bài viết: Đại tá, Nguyễn Ngọc Chương - Giám đốc Công an tỉnh Đắc Nông
Nguồn tin: Bài đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 85 - 01/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)