Rss Feed
Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn lý luận với thực tiễn tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 06/03/2017 03:48 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        1. Những bước tiến trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
        Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là kim chỉ nam cho các hoạt động giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học nói chung và công tác đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân nói riêng. Thực hiện tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 28/10/2014, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT- BCA về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân; Đề án số 1225/2006/ĐA-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đổi mới giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân giai đoạn 2006 - 2020. Trong các văn bản đó đều đề cập tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn.  Ngày 18/11/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6491/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND), theo đó Trường Đại học CSND trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng uỷ quyền cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quản lý, chỉ đạo hoạt động của Nhà trường. Trường Đại học CSND có trách nhiệm đào tạo cán bộ CSND có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CSND và của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Trường Đại học CSND đã là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an; nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cho lực lượng CSND. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác xây dựng lực lượng của ngành Công an. Nhiệm vụ hiện nay của trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học về các lĩnh vực khoa học an ninh, lĩnh vực luật học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy cho lực lượng CSND; là cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ Công an. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an Việt Nam, Trường còn được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Lào và Campuchia.
        Hiện nay, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường có 387 đồng chí, trong đó có 01 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư; 55 Tiến sĩ; 207 Thạc sĩ; 90 giảng viên chính và huấn luyện viên cao cấp; 92 cán bộ, giảng viên đang nghiên cứu sinh; 78 cán bộ, giảng viên đang học cao học. Đây là đội ngũ rất đáng tự hào, quyết định trực tiếp nhất đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
        Trường đã chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo hướng vừa có lý luận vững vàng, vừa có kiến thức thực tiễn phong phú; xây dựng giảng viên điển hình tiên tiến; thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào dạy giỏi; đổi mới, thực hiện phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy, xây dựng và sử dụng giáo án điện tử trong tất cả các bài giảng; thực hiện giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, xêmina, thảo luận, báo cáo thực tế; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “Lấy người học làm trung tâm”.
        Thực hiện phương pháp “Song giảng lý thuyết - thực tế” tức là trong một bài giảng có 2 giảng viên song giảng, trong đó 1 giảng viên giảng lý thuyết, 1 giảng viên giảng về thực tiễn để minh họa, giảng viên thực hiện bài giảng mẫu; phát động phong trào thực hiện công trình, sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đã có có 85/201 công trình, sáng kiến, cải tiến trên lĩnh vực giáo dục đào tạo được thực hiện, trong đó có nhiều công trình, sáng kiến có nội dung gắn lý luận với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự.
        Trong quá trình đào tạo, Nhà trường luôn định hướng cho đội ngũ giảng viên thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành, gắn liền lý luận với thực tiễn”; kịp thời quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, đề án và quan điểm lý luận nghiệp vụ của ngành Công an vào nội dung dạy học. Nhà trường đã cử nhiều giảng viên tham gia các chuyên án, tham gia các hội nghị, hội thảo, tư vấn pháp luật cho công tác chuyên án và thông qua đó để đúc rút kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Tổ chức thường xuyên phong trào dạy giỏi, tập trung xây dựng và hoàn thiện Ngân hàng đề thi, thực hiện đề thi mở, đề thi trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo hướng gắn lý lận với thực tiễn.
        Trong những  năm gần đây, Nhà trường đã công nhận 24 tập thể, 72 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến và tổ chức nhân rộng trong toàn Trường; đẩy mạnh phong trào thực hiện sáng kiến, cải tiến, sử dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Hiện tại, Nhà trường có 76 lượt giảng viên được công nhận danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp Bộ”; 13 Nhà giáo trẻ tiêu biểu do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phong tặng; 219 lượt giảng viên được công nhận “Giảng viên giỏi cấp Trường”, 317 lượt giảng viên thực hiện bài dạy giỏi cấp Trường, 331 lượt giảng viên thực hiện bài dạy giỏi cấp khoa, bộ môn; có 97 công trình, sáng kiến, cải tiến trên lĩnh vực giáo dục đào tạo được thực hiện góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy học.
        2. Định hướng công tác đào tạo của Trường Đại học CSND
        Căn cứ theo Quyết định số 2359/QĐ-BCA ngày 06/5/2014, Quyết định Phê duyệt Đề án thành phần số 1 thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”, quy mô đào tạo của Trường Đại học CSND được xác định đến năm 2020 là 6.500 học viên.
        - Về hướng đào tạo: Đào tạo cả 3 trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trong đó đào tạo đại học gồm hệ chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông lên đại học; đào tạo trình độ đại học và sau đại học cho hệ dân sự; rút ngắn thời gian đào tạo đại học CSND xuống còn 4 năm; Đào tạo bồi dưỡng.
        - Về quy mô đào tạo: Đến năm 2020: Đào tạo đại học chính quy trong nước là 6.500 sinh viên; đào tạo nước ngoài: 30 sinh viên, đào tạo hệ VLVH: 4.300 sinh viên; đào tạo văn bằng hai: 300 sinh viên, đào tạo liên thông lên đại học 2.000 sinh viên; đào tạo Thạc sĩ 300 học viên, Tiến sĩ 40 nghiên cứu sinh.
        - Về các chuyên ngành đào tạo: 
        + Đại học CSND hệ chính quy: Trinh sát chống tội phạm về trật tự xã hội; trinh sát chống tội phạm về kinh tế; trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý; trinh sát phòng chống tội phạm về môi trường; trinh sát chống tội phạm công nghệ cao; điều tra tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội; kỹ thuật hình sự; quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; quản lý trật tự an toàn giao thông đường thuỷ; quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự.
        + Đại học CSND hệ VLVH: Điều tra tội phạm; điều tra hình sự; quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; quản lý hành chính về trật tự xã hội.
        + Đại học CSND văn bằng 2: Điều tra tội phạm; quản lý hành chính về trật tự xã hội.
         + Liên thông Trung cấp lên đại học: Điều tra tội phạm; điều tra hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân; quản lý hành chính về trật tự xã hội; cảnh sát vũ trang.
        Sau đại học: Đào tạo Thạc sĩ đến năm 2020: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; điều tra hình sự; điều tra trinh sát; đào tạo Tiến sĩ đến năm 2020: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; điều tra hình sự.
        Đào tạo trình độ đại học, sau đại học các lĩnh vực về luật học cho học viên hệ dân sự; đào tạo bồi dưỡng: Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngoài ngành được tuyển vào Công an; bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra; bồi dưỡng theo chuyên đề; bồi dưỡng võ thuật, điều lệnh CAND; bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương; bồi dưỡng chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cho Công an một số nước trong khu vực.
        3. Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn
        Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học CSND luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu  gắn lý luận với thực tiễn trong những năm tới cần tập trung vào một số mặt sau:
        - Về bản lĩnh và phẩm chất chính trị cho đội ngũ giảng viên: Trong điều kiện hiện nay, giảng viên các trường Công an nhân dân không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt tri thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, mà còn là người định hướng tư tưởng đúng đắn cho sinh viên. Vì vậy, đội ngũ giảng viên phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có hiểu biết chính trị sâu sắc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa của nước ta và nhất là xác định Công an nhân dân Việt Nam: “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.
        - Về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên: Với quy mô đào tạo dự kiến đến năm 2020 là 6.500 sinh viên hệ chính quy, đạt tỉ lệ trung bình 1 giảng viên/15 sinh viên, số lượng giảng viên cần có là 435 người. Hoàn chỉnh các quy định, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn công tác của ngành Công an, xây dựng đội ngũ giảng viên điển hình tiên tiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đề ra chiến lược và biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có chất lượng, đảm bảo về trình độ lý luận, thực tiễn và tiêu chuẩn chính trị.
        - Về trang bị kiến thức thực tiễn: Căn cứ vào chỉ tiêu biến chế được duyệt, Nhà trường xây dựng lộ trình đào, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về trình độ đội ngũ giảng viên theo Đề án thành phần số 5 và kế hoạch đặt ra trong Đề án. Đến năm 2020 đảm bảo 100% giảng viên được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và có 60% giảng viên nghiệp vụ được luân chuyển đến công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị, địa phương nhằm kết hợp tốt giảng dạy lý luận với thực hành nghề nghiệp. Đây là một chủ trương, hướng đi đúng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần quan tâm đến những vấn đề sau đây:
        Thứ nhất, trong  những năm qua Nhà trường đã cử một số cán bộ lãnh đạo các khoa, bộ môn đi thực tế tại Công an một số địa phương, những đồng chí này vừa thực hiện nhiệm vụ của người lãnh đạo, chỉ huy, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, do đó kiến thức thực tế được nâng cao rõ rệt, tuy nhiên số lượng cán bộ lãnh đạo các khoa, bộ môn được cử đi thực tế chưa nhiều. Do vậy trong thời gian tới Nhà trường cần tăng cường cử các đồng chí là lãnh đạo các khoa, bộ môn tới Công an các đơn vị, địa phương làm công tác thực tế.
        Thứ hai, lãnh đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm của mình theo quy định của Nhà trường, cụ thể là: Xây dựng kế hoạch đi thực tế của giảng viên đơn vị mình trong ngắn hạn và dài hạn; vào đầu năm học, căn cứ kế hoạch, quy hoạch, lãnh đạo đơn vị và cấp uỷ chủ động lựa chọn; đề nghị cán bộ, giảng viên của đơn vị đi thực tế, trình Ban Giám hiệu quyết định; xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu cho giảng viên trong thời gian đi thực tế; chủ động liên hệ địa bàn để đưa cán bộ đi thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với bộ phận tổ chức, các địa phương, nơi có cán bộ đến công tác để quản lý chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của giảng viên trong thời gian đi thực tế.
          Thứ ba, đối với các giảng viên đã giảng dạy hàng năm đều phải có thời gian đi thực tế theo quy định; đối với những cán bộ mới tốt nghiệp đại học được giữ lại trường để đào tạo làm giảng viên thì vẫn phải đi thực tế 2 năm, tuy nhiên Nhà trường cần phải thường xuyên kết hợp với Công an các đơn vị, địa phương bố trí các đồng chí này được làm công tác thực tế đúng chuyên ngành mà họ sẽ được phân công giảng dạy. Thực hiện tốt điều này sẽ vừa kích thích tinh thần đam mê, vừa tạo điều kiện để bài giảng của các đồng chí đó có nhiều kiến thức thực tiễn.

 
Tác giả bài viết: Đại tá Vũ Đức Trung - Trường Đại học CSND.
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 85 - 01/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc