Rss Feed

Công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học CSND với việc phát triển nguồn nhân lực cho Công an tỉnh Lâm Đồng và một số kiến nghị, đề xuất

Đăng lúc: Thứ tư - 29/03/2017 21:17 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Lâm Đồng là tỉnh thuộc phía Nam Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh; với diện tích tự nhiên gần 10 ngàn km2, gồm 10 huyện 02 thành phố (147 xã, phường, thị trấn). Dân số toàn tỉnh hơn 1,2 triệu người với 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 24%, sinh sống trong 300 buôn, thôn thuộc 107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; đồng bào có đạo chiếm 61,6%. Nhìn chung tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương tương đối ổn định, cơ sở hạ tầng đang trong thời kỳ phát triển, phúc lợi xã hội đang dần tăng lên, đã cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị, dân tộc tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.
        Lực lượng Công an được Đảng, Nhà nước giao trọng trách hết sức lớn lao là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ mọi mặt cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng, chiếm tỷ lệ chủ yếu (67,9% biên chế toàn Công an tỉnh) và giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong 10 năm qua, tại Lâm Đồng đã xảy ra 8130 vụ phạm tội về trật tự xã hội (trọng án 769 vụ), trung bình mỗi năm xảy ra từ 800 - 850 vụ, trọng án xảy ra từ 75 - 80 vụ; đã điều tra khám phá 6580 vụ (đạt 80,93%), trong đó trọng án khám phá 740 vụ (đạt 96,22%). Gắn liền sự thành công hay thất bại của việc thực hiện trọng trách to lớn này đó là công tác xây dựng lực lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ; bởi cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Do đó, công tác đào tạo những sỹ quan cảnh sát trí thức cao có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là một nhiệm vụ chính trị có tầm chiến lược với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vững chắc đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Trong thành tựu phát triển đào tạo chung của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có sự đóng góp không nhỏ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với 10 năm (từ 2006 đến 2016) đào tạo sau đại học những sỹ quan cảnh sát tinh nhuệ, phẩm chất, năng lực đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
        Trong những năm qua, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), nghị quyết Trung ương 3, 7 (khóa VIII), nghị quyết 04 của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ đến năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đặc biệt quan tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác đào tạo sau đại học đối với cán bộ, phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu với những bước phát triển mới, vững chắc và toàn diện và đạt những kết quả tích cực, cụ thể như sau:
        - Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo sau đại học, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp nhằm đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung; đã gắn kết chặt chẽ đào tạo với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ từ cơ sở. Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng thực tế, Công an tỉnh xây dựng quy hoạch đào tạo cụ thể; lồng ghép chương trình đào tạo cán bộ trong chương trình công tác từng năm, từng giai đoạn đồng thời triển khai cho Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ để chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ đi đào tạo.
        - Thường xuyên coi trọng công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học, xem đây là nguồn cung cấp nhân lực, đội ngũ trí thức bậc cao của ngành, là nền tảng xây dựng lực lượng Công an vững chắc lâu dài. Công an tỉnh chú trọng chọn cử đào tạo sau đại học có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào số cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ dự nguồn có tố chất và khả năng phát triển. Tính từ 2006 đến nay, Công an tỉnh có 25 đồng chí đăng ký dự thi đào tạo thạc sỹ, 01 đồng chí đang đào tạo tiến sỹ của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trong đó trúng tuyển thạc sỹ 17 đồng chí.
        - Các thế hệ học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được đào tạo bài bản, chuyên sâu, trình độ lý luận nghiệp vụ nâng cao rõ rệt; nhạy bén với tình hình, tham mưu có hiệu quả các mặt công tác đối với các cấp lãnh đạo; hầu hết đã được bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp, giữ trọng trách cao và có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
        - Lâm Đồng có đa tôn giáo, tỷ lệ đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tương đối cao. Sau thống nhất đất nước (30/4/1975), nguồn cán bộ tại chỗ của Công an tỉnh Lâm Đồng rất thiếu. Do đó, Bộ Công an đã điều động nhiều đợt cán bộ chiến sỹ từ các tỉnh phía Bắc vào Lâm Đồng công tác. Trong thời gian dài hơn 10 năm (từ 1975 - 1985) từ chủ yếu cán bộ chiến sỹ có trình độ nghiệp vụ sơ cấp, trung cấp, nhiều đồng chí mới tốt nghiệp trung học cơ sở; đến nay, trình độ đội ngũ cán bộ của Công an Lâm Đồng đã có bước phát triển mới về chất, chuyển biến rõ rệt, có 49 đồng chí trình độ thạc sỹ Công an nhân dân (đạt tỷ lệ 1,78%, từ 1986 - 2005 là 0%), trong đó thạc sỹ Cảnh sát nhân dân 17 đồng chí.
        Đạt được những kết quả trên là một thành tích đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cũng như nỗ lực cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng; đồng thời khẳng định chủ trương, kế hoạch đào tạo của Công an tỉnh Lâm Đồng là đúng đắn, phù hợp, tạo nền tảng cho xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đồng bộ; cũng như nâng cao vị thế, uy tín chất lượng đào tạo thạc sỹ của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được như nêu trên, công tác đào tạo sau đại học vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại:
        Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo một số Công an đơn vị, địa phương đôi lúc chưa coi trọng công tác đào tạo sau đại học cán bộ; chưa xây dựng lộ trình đào tạo dài hạn, đào tạo nhưng không gắn với nhu cầu sử dụng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ do đó chưa phát huy được tối đa hiệu quả công tác đào tạo cán bộ. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh hiện nay tương đối thiếu hụt, chưa có tính kế cận, số cán bộ có khả năng dự báo, xử lý tốt các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cán bộ có tầm tham mưu chiến lược tham gia đào tạo các bậc sau đại học còn hạn chế.
        Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực của Lâm Đồng nói chung và lực lượng Công an tỉnh nói riêng được đánh giá là thấp so với nhiều địa phương khác trong cả nước, mặc dù đã được ưu tiên triển khai nhiều chính sách để phát triển. Trình độ cán bộ chưa đồng đều, một số lực lượng còn thiếu cán bộ có trình độ sau đại học như: kỹ thuật hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Với đặc thù là địa bàn miền núi, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về học vấn, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; yếu về năng lực tư duy, điều hành và khả năng vận động quần chúng, do vậy, trong nhiều năm Công an tỉnh chưa có cán bộ Công an người dân tộc thiểu số nào đào tạo trình độ thạc sỹ.
        Thứ ba, quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh với Trường trong quản lý quá trình học tập nghiên cứu của học viên chưa gắn kết chặt chẽ, nhất là việc lựa chọn các đề tài viết luận văn, chưa tập trung vào những vấn đề cấp thiết đặt ra về lý luận thực tiễn tại địa phương. Hầu hết học viên đều chọn đề tài viết luận văn về công tác liên quan tại địa phương, tuy nhiên kết thúc khóa đào tạo, chưa có quy định yêu cầu học viện phải nộp luận văn đó cho các đơn vị chức năng của Công an tỉnh để nghiên cứu, phục vụ triển khai ứng dụng tại địa phương.
        Thứ tư, công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo còn hạn chế; số lượng cán bộ, học viên được đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài còn ít, chưa khai thác hiệu quả nguồn gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài.
        Với những tồn tại và hạn chế của công tác đào tạo, chủ yếu do một số nguyên nhân:
        - Cấp ủy, lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời quan tâm sâu sát đối với công tác quy hoạch đào tạo sau đại học, chưa nhận thức hết được vai trò quan trọng của công tác đào tạo, do vậy đào tạo đôi lúc còn mang tính chắp vá, chưa có tính chiến lược lâu dài.
        - Cán bộ chiến sỹ chưa thật sự nỗ lực học tập, tính tự học tự rèn, tính cầu thị tiến bộ còn hạn chế, nhiều đồng chí đã đạt chuẩn đào tạo chuyên môn cơ bản (trình độ đại học) ngại học tập ở bậc đào tạo tiếp theo, nhất là học tập trung dài hạn. Do vậy, trình độ cán bộ có trình độ sau đại học của Công an tỉnh nhìn chung chuyển biến chậm, tình trạng cán bộ làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm tương đối phổ biến, chưa có nhiều tham mưu kiến tạo, giải pháp mới trong công tác.
        - Nền kinh tế, xã hội của Lâm Đồng tương đối chậm phát triển so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cơ sở vật chất hạ tầng còn yếu kém, xa các trung tâm đô thị lớn, giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống của người dân nhìn chung còn vất vả, nghèo nàn, chưa có điều kiện về mọi mặt để tham gia học tập nâng cao trình độ.
        - Sự quan tâm, động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền (nhất là cấp huyện) chưa nhiều; chưa có những kế hoạch, giải pháp hay và chế độ đãi ngộ thiết thực để khuyến khích cán bộ không ngừng học tập.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, Công an tỉnh tham gia một số kiến nghị đề xuất:
        Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Bộ Công an về chiến lược xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực ngành Công an giai đoạn 2011 - 2020 theo quyết định số 1201/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong công tác đào tạo cán bộ đạt trình độ sau đại học, đảm bảo thực sự công tâm, khách quan, trung thực. Chủ động tạo nguồn quy hoạch ở các cấp đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học và thực hiện chính sách cán bộ hợp lý.
        Hai là, quan tâm sâu sắc hơn nữa công tác đào tạo sau đại học cả về số lượng, chất lượng, trong đó chú trọng phát triển về chất, đặc biệt là nhân cách, đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của người sỹ quan Công an. Bám sát chặt chẽ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ phù hợp đảm bảo phục vụ công tác trước mắt cũng như lâu dài. Kết hợp giữa đào tạo với sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; hạn chế tình trạng đào tạo sau đại học tràn lan, thiếu trọng tâm, trọng điểm.
        Ba là, nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Công an tỉnh với trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo theo hướng truyền tải kiến thức lý luận gắn liền mật thiết với thực tiễn; tức là đào tạo ra những người vừa có khả năng “thiết kế” vừa có kỹ năng “thi công”; nhằm trang bị cho học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu, chú trọng rèn luyện khả năng hoạt động thực tế nhất là khả năng phát hiện, giải quyết các tình huống nghiệp vụ để khi va chạm thực tiễn nắm bắt, xử lý công việc nhanh chóng. Hoàn thành khóa học, yêu cầu học viên báo cáo kết quả và nộp lưu luận văn thạc sỹ cho các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phục vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn.
        Bốn là, nghiên cứu, xây dựng đề án đào tạo kết hợp hoàn thiện trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với học viên tham gia đào tạo sau đại học vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có tính kế cận, từng bước chuyển giao đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, bên cạnh đó hạn chế lãng phí thời gian, công sức đào tạo.
        Năm là, nghiên cứu triển khai mô hình đào tạo lớp chất lượng cao, lớp chọn ở các ngành học. Mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo với nhiều hình thức liên kết đào tạo phong phú nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cả về lý luận và thực tiễn. Tranh thủ thu hút nguồn đào tạo, học bổng của nước ngoài, tạo điều kiện cho nhiều diện cán bộ được học hỏi, mở rộng kiến thức.
        Sáu là, kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng kế hoạch đào tạo với chọn cử cán bộ đi đào tạo, giữa đào tạo với bố trí sử dụng, thực hiện tốt chính sách về công tác điều động, bổ nhiệm, bố trí công tác phù hợp với hoàn cảnh, năng lực sở trường,… để động viên khuyến khích cán bộ học tập.
Tác giả bài viết: Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng
Nguồn tin: Bài đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 86 - 02/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)