Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Download
Kế hoạch Bộ Y tế 07/10/2019

Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50)

Tải về
Số 52-NQ/TW 26/09/2019

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tải về
Số 3304/LĐTBXH-BGĐ 05/08/2019

V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Tải về
08/CT-BYT 28/07/2019

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 14/08/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
772/QĐ-TTg 25/06/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
491/QĐ-TTg 06/05/2018

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
Số: 430/QĐ-BCA-V19 28/01/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Tải về
Thông tư 49/2017/TT-BCA 25/10/2017

Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với...

Tải về
1884/QyĐ-T48 12/10/2017

Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND

Tải về
27/2017/TT-BCA 21/08/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Tải về
Chỉ thị số 14-CT/TW 18/07/2017

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Tải về
13/2017/QH14 19/06/2017

Luật Cảnh vệ

Tải về
08/2017/TT-BGDĐT 03/04/2017

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Tải về
09/2017/NĐ-CP 08/02/2017

Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
Chỉ thị số 13-CT/TW 11/01/2017

Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tải về
155/2016/NĐ-CP 17/11/2016

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải về
43/2016/TT-BCA 24/10/2016

Thông tư quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Tải về
40/2016/TT-BCA 11/10/2016

Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Tải về
140/2016/NĐ-CP 09/10/2016

Nghị định về Lệ phí trước bạ

Tải về
 

Hệ thống văn bản