Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Download
Số 33/CT-TTg 16/08/2020

V.v Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Tải về
Kế hoạch Bộ Y tế 08/10/2019

Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50)

Tải về
Số 52-NQ/TW 27/09/2019

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tải về
Số 3304/LĐTBXH-BGĐ 06/08/2019

V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Tải về
08/CT-BYT 29/07/2019

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 15/08/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
772/QĐ-TTg 26/06/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
491/QĐ-TTg 07/05/2018

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Tải về
Số: 304/T48 14/03/2018

V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường

Tải về
Số: 430/QĐ-BCA-V19 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Tải về
Thông tư 49/2017/TT-BCA 26/10/2017

Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với...

Tải về
1884/QyĐ-T48 13/10/2017

Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND

Tải về
27/2017/TT-BCA 22/08/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Tải về
Chỉ thị số 14-CT/TW 19/07/2017

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Tải về
13/2017/QH14 20/06/2017

Luật Cảnh vệ

Tải về
VBQPPL 10/05/2017

Hệ thống biểu mẫu tố tụng hành chính, dân sự

Tải về
VBQPPL 10/05/2017

Hệ thống văn bản về hóa đơn

Tải về
VBQPPL 10/05/2017

Hệ thống văn bản về thuế 1

Tải về
VBQPPL 10/05/2017

Hệ thống văn bản về thuế 2

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Hệ thống văn bản