Rss Feed
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2948
  • Tháng hiện tại: 120583
  • Tổng lượt truy cập: 7540862
1. Đồng chí Bùi Hoán                                                                      

Hiệu trưởng trường HSQ CSND II---------------------------------------------- 1976-1982

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tấn (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II------------------------------------------ 1976-1977

3. Đồng chí Huỳnh Phước

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II------------------------------------------ 1977-1980

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hoá (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II------------------------------------------ 1977-1986

5. Đồng chí Võ Tánh Nhân (đã từ trần)

Quyền Hiệu trưởng trường HSQ CSND II--------------------------------------- 1982-1984

6. Đồng chí Trần Hạnh

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II; Phó hiệu trưởng trường CĐ CSND II; Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam) ------------------------------------------------  1981-1992

7. Đồng chí Trần Văn Thành (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường Hạ sỹ quan CSND II, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân II 1982-1989

8. Đồng chí Đồng Quang Khao (đã từ trần)

Hiệu trưởng trường Cao đẳng CSND II----------------------------------------- 1984-1988

9. Đồng chí Đặng Văn Huệ

Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Phó hiệu trưởng trường Đại học CSND II (cơ sở phía Nam); Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND; Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND-------------------------------------------------------------------    - 1988-3/2002

10. Đồng chí Huỳnh Tấn (Tuấn) Thành

Phó hiệu trưởng trường CĐ CSND II; Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam); Phó phân hiệu trưởng PHĐH CSND------------------------------------------------------ 1988-1997

11. Đồng chí Bùi Đăng Thìn

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND phụ trách cơ sở phía Nam; Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND---------------------------------------------------------------------------- 1991-1997

12. Đồng chí Phan hồng Tam

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND; Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND; Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND--------------------------------------------------- 1995 đến 2008

13. Đồng chí Đào Xuân Thắng

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND; Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND; Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND--------------------------------------------------- 1999 đến 3/2012.

14. Đồng chí Phạm Hồng Cử

Phó giám đốc HV CSND, Phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND; Hiệu trưởng trường Đại học CSND----------------------------------------------------------------------- 4/2002 đến 12/2013.

15. Đồng chí Vũ Anh Sơn

Phó hiệu trưởng trường Đại học CSND-------------------------------------- 2003 đến 3/2015.

16. Đồng chí Trịnh Văn Thanh

       Phó hiệu trưởng trường Đại học CSND-------------------------------------- 2005 đến 12/2013
       Hiệu trưởng trường Đại học CSND-------------------------------------- ------12/2013 đến 10/2018

17. Đồng chí Phạm Đình Sỹ

       Phó hiệu trưởng trường Đại học CSND-------------------------------------- 2009 đến 7/2017

18. Đồng chí Đinh Huy Liêm

      Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND-------------------------------------- 2011 đến 11/2017

19. Đồng chí Trần Quang Thông

      Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND--------------------------------------- 2012 đến 4/2017


 20. Đồng chí Vương Văn Hùng

       Phó hiệu trưởng trường Đại học CSND-------------------------------------- 2014 đến nay

 21. Đồng chí Trần Thành Hưng
      Phó hiệu trưởng Trường Đại học CSND--------------------------------------- 2015 đến nay
      Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học CSND------------------------- 10/2018 đến nay
      Hiệu trưởng Trường Đại học CSND------------------------------------------- 12/2019 đến nay

22. Đồng chí Đặng Văn Tám
       
      Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND-------------------------------------- 4/2017 đến nay
 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)