Rss Feed

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Menu

40 năm
Bầu cử
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1772
  • Tháng hiện tại: 45789
  • Tổng lượt truy cập: 168995
 

Văn bản mới

Số: 51-CT/TW
Tên: (Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ngày BH: (03/01/2016)

Số: 15/2016/TT-BCA
Tên: (Thông tư quy định về tuyển sinh vào các Trường Công an nhân dân)

Ngày BH: (15/03/2016)

Số: Nghị định số 159/2004/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.)

Ngày BH: (30/08/2004)

Số: Nghị định số 57/2006/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.)

Ngày BH: (08/06/2006)

Số: Nghị định số 63/2007/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin (Được thay thế bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP từ ngày 15/01/2014).)

Ngày BH: (09/04/2007)

Số: Nghị định số 64/2007/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.)

Ngày BH: (09/04/2007)

Số: Nghị định số 71/2007/NĐ-CP
Tên: (Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.)

Ngày BH: (02/05/2007)

Số: Nghị định 106/2011/NĐ-CP
Tên: (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

Ngày BH: (22/11/2011)

Số: Thông tư số 137/2007/TT-BTC
Tên: (Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử)

Ngày BH: (27/11/2007)

Số: Thông tư số 194/2012/TT-BTC
Tên: (Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ngày 15/11/2012 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.)

Ngày BH: (14/11/2012)